Doświadczenie

Tłumacz przysięgły od 1991 roku

Tłumacz podczas oficjalnych wizyt ministrów i głów państw, współpracujący ze znanymi kancelariami adwokackimi i notarialnymi.

Nauczyciel języka portugalskiego, uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty za pracę pedagogiczną, posiadający uprawnienia do nauczania języka portugalskiego nadanymi przez Uniwersytet w Coimbrze.

Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS.

Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (sekcja literacka). Tłumacz książek Paula Coelho: „Piąta Góra”, „Weronika postanawia umrzeć”, „Demon i Panna Prym”, „Listy miłosne Proroka” oraz wywiadów z autorem.

I Sekretarz Ambasady RP w Lizbonie (2009 – 2013) , odpowiedzialna za promocję polskiej kultury w Portugalii.

• Uprawniony pilot grup VIP oraz imprez szkoleniowych i pielgrzymek do Hiszpanii i Portugalii.

• 1991 Nadanie statusu tłumacza przysięgłego języka portugalskiego

• 1987 Nadanie uprawnień nauczania języka portugalskiego przez Uniwersytet w Coimbrze

• 2009 Nagroda Ministra Oświaty za pracę pedagogiczną

• 2009 – 2013 I Sekretarz Ambasady RP w Lizbonie

Tłumacz książek Paula Coelho: „Piąta Góra”, „Weronika postanawia umrzeć”, „Demon i Panna Prym”, „Listy miłosne Proroka” oraz wywiadów z autorem.